Con Dốc Nhỏ

          Phong Châu

 

  

Đà Lt có nhiu con dc. Nhiu con dc nh. Nhng con dc được lát bng nhng phiến đá hoa cương t nhiên sần sùi dn dt cư dân đi lên đi xung mười phương thành ph.                                    Nhng con dc ca hơn na thế k trước không như nhng con dc bây gi. Nó đơn sơ và chông chênh nên mi ln có cơn mưa đ xung, b hành phi tht cn thn lúc bước xung bước lên. Hai người cùng đi trên con dc nh phi nm cht tay nhau đ tr lc và nương nhau tng bước. Chng nhng vào ngày mưa mà lúc tri có nng  cũng vy. H́nh nh hai người, mt nam mt n luôn nm tay nhau và tng bước trên con dc đá gp ghnh. Đó là h́nh nh ca đôi thiếu niên nam nc̣n cp sách đến trường trung hc. Hai ngôi trường khác hướng nên h không chung mt con đường nhưng h đă có chung con dc nh đưa dt nhau đến t́nh yêu. Con dc nhỏ ấy là chng nhân cuc t́nh ca chàng là Quang và nàng là AKN với khong không gian và thi gian nghe chng như c tích…                                                                 
                  Con d
c y, nếu bước lên, s t con đường mang tên Hai Bà Trưng. Cui đường, đu dc cao là đường Calmette. Con dc dài không quá ba trăm mét. Đến đu dc cao, ch đi thêm vài chc bước s đến “Căn Gác Nhỏ” ca Quang. Mt thi u thơ Quang trong Căn Gác Nh đó và mi ngày đi hc hay xung ph đu phi lên lên xung xung con dc y lm ln. Căn gác và con dc y đă gn lin không biết bao nhiêu k nim ca cuc t́nh đu hc tṛ, mt cuc t́nh tưởng chng hai ch hnh phúc cũng vn chưa đ đ din t. Nhiu bn bè của c hai thèm mt cuc t́nh như thế!

 Thế nhưng! Ch “nhưng” oan nghit đă b găy cuc t́nh “đm ướt mưa” đ ri “Ta cô đơn đu núi…Em nh l cui sông”( Li: Căn Gác Nh).        Quang ri Đà Lt mang hành tranh phân phát cho đi, lúc quay li,  Căn Gác vn c̣n đó, chênh vênh lưng chng đi; con dc vn c̣n đó, nm đi nng ch mưa. Và cuc t́nh đă vĩnh vin vut xa khi tm tay…K nim “ngt  đng” gi đă tr thành nhng nt nhc trong “T́nh Tôi Con Dc Nh”. Bn nhc viết vào nhng năm đu ca thế k hai mươi mt. Khi gii thiu bài hát này trong bui hát “Hành Tŕnh Ca Mt Mi T́nh” Quang nói: “Tôi đem mt mi t́nh nào đó đặt ngay nhng con dc nhỏ ấy…không phi mi t́nh ca tôi đâu…”.Ai cũng biết Quang viết và hát v mi t́nh ca chính ḿnh…

Ngày Quang giă t gia đ́nh và bn bè, tôi có viết mt đon văn đ chia bun gi cho hai người con ca Quang và hai bài thơ gi cho bn bè, trong đó có bài “T́nh Tôi Con Dc Nh”. Tôi mượn ta bài hát ca Quang. Tôi quen thân c hai người - và con dc nh chng xa l ǵ đi vi tôi…

Hai bài thơđă nm im trên nhng trang k nim v Đà Lt ca bn bè t lâu. Bng mt hôm chuyn tṛ được vi mt người em Du Ca bên tri Âu – Nguyn Quyết Thng – và nh rằng Thng có viết bài hát “Vt Tay Lên Trán” mà tôi đă nghe ln đu tiên vào đu thp niên by mươi vi nhng câu chất chứa ưu tư ca mt người tr nhiu ước mơ– không phi cho riêng ḿnh mà cho thế gii chung quanh. Có được bao nhiêu tm ḷng như thế trước mt xă hi tan tác điêu linh…Thng m đu bài hát: “Nm vt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyn cuc đi. Nm vt tay lên trán, ta nghĩ đến  chuyn ngày qua. Nm vt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyn bây gi. Nm vt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyn ngày mai…”. Quá kh kh đau, hin ti tăm ti và tương lai chng như o nh là khi ngun ước mơ ca Thng. Và ri sau li lon Thng đă có mt kho tàng nhc do ḿnh viết và tiếng ca ca Thng cùng người bn đi Minh Chiến cũng đă tỏa đi khp nơi, t Âu sang M.                     

Thng đă viết thành nhc bài thơCăn Gác Nh” và bây gi là bài “Con Dc Nh”. Cám ơn Thng. Cám ơn Nguyn Khâm. Cám ơn Cm Hng…

Phong Châu, Texas                                                                                                                                            
Ngày 20 tháng 6 –2020