Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp

vạt đàn tranh

đưa võng

tiếng trời

r ôm ruộng

húp bầu đất cạn

buổi chợ chiều lấp lửng

khô ran

chiếc áo trắng

mài nước sông mấy bận

cái quần con

nhảy cò chập

co chân

lập đông đáo đầu hè

cục cựa

cục vôi thừa

lấp xấp ô quan

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp

một màu xanh rớt xuống

vỡ giữa hồ

con bói cá

lao đi cùng bí mật

rêu xanh buồn

nằm khóc bạn

t ô

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp

rèm vô ngôn

ẩn hiện chân không

trái mù u

hẹn hò vạn hạnh

cây tầm vông

cắc cớ giận Ông Trời